top of page
FC_Pottery.jpg

Keskpärane õpetaja räägib. Hea õpetaja seletab. Esmaklassiline õpetaja näitab ette. Suurepärane õpetaja inspireerib.

- William A. Ward

EKA 2019 IxD_2.ma.jpg

Minu õpetamisfilosoofia:

miks ma õpetan nii nagu õpetan ja mida ma seejuures õppinud olen

Õppimine on olnud üks minu meelistegevusi juba lapsepõlvest. Õpetamine on minu kutsumus. Armastus õppimise ja õpetamise vastu on määranud mu valikud elus ja kujundanud karjääri. Minu õpetamisfilosoofia vundamendiks on teadusliku mõtteviisi rakendamine praktiliste probleemide lahendamisel. Alljärgnevalt sõnastan eesmärgid, mida õpetamisel taotlen, ja põhimõtted, millest õpetamisel lähtun.

Hea õpetamine sünnib õppija ja õpetaja koostöös

Oma töös püüan õppijad ainekursuse või koolituse ettevalmistamisse võimalikult vara kaasata ja hoida neid kogu õppimise vältel protsessis partneritena. Ülikoolis õpetades tähendab see aastast aastasse jätkuvat oma õpetamise uurimist ja arendamist tegevusuuringutena ja SoTL-i vaimus. Lühemate koolituste puhul püüan ärgitada osalejad enne koolituse algust õppimiseks aktiivseid ettevalmistusi tegema. Kasutan sageli ümberpööratud klassiruumi meetodit - palun osalejatel enne õppepäeva väikeste mõtlemisülesannete saatel videoloenguid vaadata või ettevalmistava lugemisülesande abil ennast õppimisele häälestada. Vahel palun juhtumikirjeldusi või probleemide nimekirju ettevalmistada. Sügava, mõtestatud ja tõhusa õppimise eesmärgil palun osalejatel ainekursuse või koolituse alguses reeglina seada endale individuaalsed eesmärgid ja mõelda läbi oma arenguvajadused. Õppimise lõpul palun osalejatel hinnata eesmärkide saavutamist. Õppijate eesmärgid annavad minule täpse fookuse ja õppijatele vajaliku motivatsiooni - lõppude lõpuks ei toimu õppimine ju mitte klassiruumis, vaid õppija ajus.  

EUL_sügisseminar_2019.jpeg

Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskond, IxD.ma

"Introduction to Psychology"

Õppijad on kaasõpetajad

Õppijad õpivad ka üksteiselt, mitte ainult formaalselt õpetajalt. Iga õppija on ressurss ja potentsiaalne kaasõpetaja. Seega on minu kui õpetaja eesmärk õppimiseks kokku tulnud ressursid vastastikku väärtusliku õpetajate meeskonnana tööle aidata - osalejad toovad alati kaasa oma kogemused ja näited, mille jagamine rikastab ja süvendab õppimist. Püüan luua õhkkonna, mis toetab vastastikkust õpieesmärkidega seotud teadmiste ja asjakohase eeskujuna mõjuvate kogemuste konstruktiivset jagamist. Õppijatel peab olema võimalik tunda ennast tõsiseltvõetud meeskonnaliikmetena, kelle panus ühisesse õppimisse on oodatud ja hinnatud. Õppijad peavad saama võimaluse teadvustada oma tähtsat rolli teiste õpetajana. Mõnikord tähendab kaasõpetajate olemasolu aga, et tuleb ära tunda olukorrad, kus see, mida õppijad üksteisele õpetavad, läheb vastuollu kas tõenduspõhiste teadmiste, üldinimlike väärtuste või näiteks spordieetikaga, ja pidurdama müütide, vääruskumuste või halbade praktikate levikut.  

Eesti Ujumisliit

treenerite sügisseminar 2019

Psühholoogia rakendamine eeldab teadusliku mõtteviisi rakendamist

Spordis on traditsiooniliselt rakendatud palju kogemuse- ja pärimusepõhiseid uskumusi, kergesti kaldutakse tegema „nii, nagu minuga on tehtud“. Üks minu põhieesmärke nii ülikoolis  kui muus koolitustegevuses on näidata teadusliku mõtteviisi eeliseid, õpetada kriitilist lugemist ja teaduspõhiste hindamis- ning sekkumismeetodite kasutamist iga üksikjuhtumi käsitlemiseks ja lahendamiseks. Psüühikaprotsessid on keerulised ja inimesed väga erinevad - konkreetse indiviidi käitumist on võimatu täpselt ennustada. Ent ulatuslikud teadmised psühholoogiast võimaldavad teatud piirides ja usaldusväärse tõenäosusega prognoosida võimalikke arenguid ning protsesside ootuspärast kulgu. Psühholoogia õppimine peaks andma sel määral teadmisi ja oskusi, et õppija suudab ette näha psüühikaprotsesside erinevaid võimalikke arenguid ja lähtuda oma tegevuses põhjendatud kaalutlustest. Ma taotlen seda, et õppija mõistaks, miks ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria.

Scult.jpg

​Psühholoogilisi põhivajadusi rahuldav õpikeskkond inspireerib õpitavat omandama rakendamiseks vajalikus ulatuses

Minu jaoks on tähtis luua õpikeskkond, mis võimaldab õppijal rahuldada psühhologilisi põhivajadusi: tunda ennast iseseisvana, hakkamasaavana ja ümbritsetuna toetavatest suhetest. Seega, õpetamisel püüan aidata õppijal võtta vastutust õppimise eest ning tunda ennast ühtaegu võimsana ja turvaliselt.

Minu koolitused on suuremalt jaolt suunatud treeneritele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes ise peavad toetama teiste - oma (õpi)laste -  psühholoogiliste põhivajaduste rahuldamist. Seetõttu püüan ise õpetajana demonstreerida, kuidas psühholoogiliste põhivajaduste rahuldamise keskkonda luua, ja anda ka võimaluse reflekteerida sellise õpikeskkonna eeliste üle. Kuna psühholoogiliste põhivajaduste rahuldamine on sisemise motivatsiooni allikas, siis aitab selline õpetamine luua eeldused sügavaks õppimiseks ning hilisemaks õpitu rakendamiseks.

SCULT FEST 2016 fest.scult.com

Õpetamiskogemused

Kõrgharidus

Vastutava õppejõuna

 • Sissejuhatus spordi- ja liikumispsühholoogiasse, 6 EAP, Tartu Ülikool (sügis 2019), aastatel 2008-2018 õpetasin sama ainet nimetuse all "Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused". Ainekava. Kokkuvõte arendustegevusest 2018.

Vaata selle aine kohta ka:

Kõrvalolevast nupust saad vaadata täies mahus ERR saadet "Rahvusülikooli sajand", osa 7 "Õppimine ja õpetamine"

 • Spordipsühholoogia alused, 3 EAP, Tartu Ülikool (alates 2014 igal kevadsemestril. Ainekava.

 • Spordipsühholoogia, 3 EAP, Tartu Ülikool (2001-2007, alates 2014 igal sügissemestril. Ainekava.

 • Psühholoogiline hindamine ja sekkumine spordis, 3 EAP, Tartu Ülikool, sügis 2019, aastatel 2007-2018 õpetasin ainet nimetuse all "Spordipsühholoogia eriseminar I". Ainekava

 • Spordipsühholoogia eriseminar II, 3 EAP, Tartu Ülikool, alates 2008 igal kevadsemestril. Ainekava.

 • Psühholoogiline treening spordis, 3 EAP, Tartu Ülikool, 2007-2010 igal kevadsemestril). Ainekava.

 • Spordipsühholoogia õpetamise metoodika, 3 EAP, Tartu Ülikool,  2008-2013 igal kevadsemestril. Ainekava.

 • Introduction to Psychology (Sissejuhatus psühholoogiasse), 2 EAP, Eesti Kunstiakadeemia, 2017-2019 igal sügissemestril. Aine info.

 • Psühhofüsioloogia, üks EAP, Tartu Ülikool, 2007-2008.

 • Juhtimisteooriad ja organisatsioonikäitumine, 3 EAP, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2000-2001.

Image008.jpg 2013-7-29-20:3:23

KVÜÕA õppejõuna IX Tartu haridus- ja teadusmessil Intellektika 2001

Erialast teemat õpetava õppejõuna

 • Ülevaade psühholoogiast, Tartu Ülikool, alates 2016 õpetan teemat "Psühholoogia tutvustus: spordipsühholoogia". Ainekava.

 • Tervisepsühholoogia, Tartu Ülikool, alates 2019 viin läbi liikumispsühholoogia seminari. Ainekava.

 • Tervisekäitumine, Tartu Ülikool, alates 2017 õpetan teemat "Kehaline aktiivsus ja sport. Istuv eluviis". Ainekava.

Kõrgkooliõpik

Täienduskoolitus, huvikoolitus

Spordipsühholoogia

 • Spordilapsevanema meistrikursus, 4 tundi, Tallinn, 2019, Kava; Tartu, 2014.

 • Võistluseks valmistumise töötuba, 6 tundi, Veskimetsa Ratsakeskus, 2019.

 • Maletreeneri võimalused lapsevanemate kaasamisel, 8 tundi, Eesti Male Liit, 2019.

 • Ujujate psühholoogilise treeningu läbiviimise ja spordipsühholoogi kaasamise põhimõtted, 3 tundi, Eesti Ujumisliit, 2019

 • Pea ja keha ühele joonele: Noorsportlase enesekindluse arendamine karates, 8 tundi, Eesti Karate Föderatsioon, 2019. Kava.

 • Sportlaskarjääri lõpetamise psühholoogilised aspektid, 3 tundi , Eesti Töötukassa, 2018. Kava.

 • Väravavahtide stressijuhtimise ja keskendumise treening, 3,3 tundi, Eesti Jalgpalli Liit, 2018

 • Treeneri töö lapsevanematega: Lapsevanemate kaasamine, 10 tundi, Tartu Ülikool, 2018. Kava.

 • Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine, 10 tundi, Tartu Ülikool, 2018, 2019. Kava.

 • Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: Praktiline fookuse treenimine, 10 tundi, Tartu Ülikool, 2018. Kava.

 • Treeneri läbipõlemise ennetamine, 10 tundi, Tartu Ülikool, 2018. Kava. Tagasiside kokkuvõte.

 • Palli teine pool, 160 tundi, täienduskoolitus Eesti koondiste treeneritele, Eesti Jalgpalli Liit 2017-2018.

 • Psühholoogilise soorituse alused vibuspordis, 8 tundi, Eesti Vibuliit, 2017.

 • Soorituspsühholoogia tennises: Keha ja mõtted ühele joonele, 4 tundi, Psühhiaatria- ja Psõhhoteraapia Keskus Sensus, 2017.

 • Miks sport vihaseks ajab ja kuidas sellist viha enda kasuks
  pöörata?
  , 4 tundi, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, 2017.

 • Kuidas süüa elevanti? Spordipsühholoogia ja tervisepsühholoogia liikumisharjumuse kujundamisel, 8 tundi, Kliinik 32, 2017.

 • Enesekindlus - mis see maksab ja kust seda saab?, 4 tundi, Domus kinnisvara, 2016.

 • Spordipsühholoogia lühikursus koerasportlasele, 8 tundi, MTÜ Lõuna-Eesti Koertekeskus, 2016.

Soorituspsühholoogia

 • Motivatsiooni kujundamine muusikapedagoogilises töös, 4 tundi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019. Õppekava.

 • Õpilase esinemiskindluse arendamine, 16 tundi, H. Elleri nim Tartu Muusikakool, 2019. Õppekava.

 • Esinemispsühholoogia: Kui ainult harjutamisest ei piisa, 8 tundi, H. Elleri nim Tartu Muusikakool, 2017.

 • Hinnangutevaba esinemise võimalikkusest, 2 tundi, Eesti Keelpilliõpetajate Ühing, 2017.

 • Kognitiivsed ja käitumuslikud meetodid soorituskäitumise alases sekkumises, 6 tundi, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon, 2017.

 • Psühholoogiline ettevalmistumine konkursiks, 4 tundi, Eesti Keelpilliõpetajate Ühing, 2016.

 • Muusikapsühholoogiliste oskuste treenimine: Kui ainult harjutamisest ei piisa, 4 tundi, Tallinna Muusikakeskkool, 2016.

 • Kuidas mäng muusikasse (tagasi) tuua?, 4 tundi, Tallinna Muusikakeskkool, 2016.

Raudsepp, L., Hannus, A., Matsi, J., & Koka, A.(2010). Spordipsühholoogia õpik. Tartu: Atlex

      Peatükid:

 •  Hannus, A."Sissejuhatus spordipsühholoogiasse"  (lk. 11-40)

 • Hannus, A. "Psühho-loogiline treening spordis"(lk. 251- 288)

 • Hannus, A. "Spordi-psühholoogia kliinilised aspektid" (lk. 289-310)

      Ava sisukord ja eelvaade.

spordipsühholoogia-õpik.jpg

Vaimne tervis ja heaolu

Õppimine ja õpetamine

       Tagasiside kokkuvõte.

 • Ajajuhtimise ja eesmärgistamise õpetamine igapäevases õppetöös, üks tund, Tartu Ülikool, 2019.

 • Enesejuhitud õppimine, 4 tundi, Tartu Ülikool , 2018.

 • Ülekantavate pädevuste roll õpimotivatsiooni hoidmisel: Eesmärkide seadmine ja enesejuhtimine, 6 tundi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2019. Ainekava.

 • Tajutud kontroll ja enesetõhususe toetamine kõrgkoolis õppimisel ja õpetamisel, 4 tundi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2018.

Õppimine ja konverentsidel osalemine

 • Hea õpetamise grant 2017-2019. Oma õpetamise uurimine ja arendamine Tartu Ülikoolis. Ava hea õpetamise grantide kohta .

 • Tasakaalus õppekava. Õppekava arendamise töötoad, 10 tundi, Tartu Ülikooli personaliosakonna täiendusõppeprogramm (veebruar kuni mai 2019).

 • Konverents “Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid”, 17.01.2019, Tartu Ülikool. Töötuba Hannus, A. "Aja juhtimise ja eesmärgistamise õpetamine igapäevases õppetöös" ja posterettekanne Hannus, A. "Kuidas süüa elevanti? Kogemusi mahuka alusaine arendamisest". Ava konverentsi ettekanded ja posterid.

 • Kollegiaalne tagasiside: oma õpetamise arendamine meditsiiniteaduste valdkonnas, 52 tundi, Tartu Ülikooli personaliosakonna täiendusõppeprogramm (oktoober kuni detsember 2018)

 • Grandiakadeemia 2018: oma õpetamise uurimine: ideed ja meetodid, 14 tundi, Tartu Ülikooli personaliosakonna täiendusõppeprogramm.

 • Kollegiaalne tagasiside: oma õpetamise arendamine meditsiiniteaduste valdkonnas, 52 tundi, Tartu Ülikooli personaliosakonna täiendusõppeprogramm (veebruar kuni mai 2018)

 • “Õppejõult õppejõule 2018: õppimist toetav õpetamine ülikoolis/Teaching for Learning - the University Perspective"”, 23.-25.01.2018, Tartu Ülikool. Osalesin õppijana.

 • Konverents “Õppejõult õppejõule 2017: oma õpetamise arendamine”, 19.01.2017, Tartu Ülikool. Plenaarettekanne Hannus, A. "Tunne loeb! Mida spordirajalt auditooriumisse (või Moodle'isse) tuua? Ava konverentsi elektrooniline posteriraamat.  

Tunnustus

Inspireerinud raamatud

 • Aasta Õpetaja 2019 finalist. Tartu Ülikool esitas aasta õppejõu 2019 kandidaadiks.

 • Tartu Ülikooli aasta koolitaja 2019. Tartu Ülikool nimetas silmapaistva panuse eest täiendusõppesse 2018. aastal kolm aasta koolitajat:

Mario Mäeots, haridusteaduste instituut

Aave Hannus, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Kaia Kastepõld-Tõrs, psühholoogia instituut

Aasta_õpetaja_finalist.jpg
creating self-regulated learners
Understanding Teaching Excellence in Hig
Teaching AT POST-16
Small Group Teaching
designing-learning
Handbook of Theory and Research 24
Learning, Teaching and Assessing in High
Values in Higher Education Teaching
bottom of page