top of page

Lapsepõlve ja noortespordi tulemuste alusel on raske ennustada täisealise sportlase karjääri edukust. Enne murdeiga ei ole võimalik seda usaldusväärselt teha. Need spordiprogrammid, kus varakult ühele spordialale spetsialiseerutakse, sihivad enamasti sportlikku tippsoorituseni jõudmist. Teisalt need programmid, kus lastel on võimalik saada mitmekülgne spordikogemus ja spetsailiseeruda ühele alale hiljem, teenivad lapse mitmekülgset arengut ja spordi nautimist koos sportliku andekuse realiseerimisega.  

 

Teaduslikud seisukohad kinnitavad, et lapseea spordis osalemise programmid peaksid keskenduma paljude oskuste arendamisele, suurendama spordis osalemise võimalusi ja minimeerima väljalangemist. Kuigi tänapäevane laste- ja noortesport kaldub varase spetsialiseerrimise suunas, on nii tervise, vigastuste ennetamise kui psühholoogilise arengu ja hilisema aktiivse eluviisi seisukohalt oluline, et lapsed saaksid enne murdeiga mitmetes spordialades osalemise positiivse kogemuse, treeniksid vastavalt enda arengule ja saaksid oma võimeid ning oskusi arendada eakohaselt. 

 

Sellel lehel on kokku võetud sportliku arengu mudeli (Balyi, Way, & Higgs, 2013) ja spordis osalemise arengulise mudeli (Côté, Baker, & Abernethy, 2007) teaduslikud seisukohad, millele laste- ja noorukite treenimine peaks põhinema selleks, et vältida füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise probleeme. Spordialadel, kus tippsoorituseni jõutake täisealisena, tuleks laste ja noorukite spordi õppekavad üles ehitada nendest mudelitest lähtuvalt. Allpool on joonisel näha soovituslikud kehalise treeningu erinevate komponentide omavahelised suhted ja üldkehalise treeningu ning spordialade spetsiifilise treeningu omavahelised suhted eri vanustes. Selline tasakaal toetab laste ja noorukite normaalset arengut ja kas siis võistlusspordis oma võimete maksimaalset realiseerimist või aktiivse eluviisiga täiskasvanuks sirgumist. Sellise üldise mudeli järgi võiks laste ja noorukite treenimise üles ehitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laste- ja noortespordis osalemise juhend: erialase ja üldkehalise ettevalmistuse ning treeningute erinevate komponentide soovituslikud proportsioonid aktiivse eluviisini või võimetekohalse võistlusspordini jõudmiseks. Need põhimõtted võiksid olla aluseks laste ja noorukite treenimisel nendel spordialadel , kus tippsoorituseni jõutakse täisealisena. Täpsemat informatsiooni treeningute planeerimise kohta nendest põhimõtetest lähtuvalt leiate Sportlyzerist.  Joonis on kohandatud Sportlyzeri treeningute planeerimise soovituste alusel ja esitatud Sportlyzeri loal. 

 

Allikaviited: 

Balyi, Way, & Higgs (2013). Long-term athlete development. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Côté, Baker, & Abernethy (2007). Practice and play in the development of sport expertise. In R. Eklund & G. Tenenbaum (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed., pp. 184-202). Hoboken, NJ: Wiley.

 

Selle lehekülje sisu on koostatud Hasartmängumaksu Nõukogu projekti "Spordivigastuste ennetamise juhendmaterjalide väljatöötamine" raames.

bottom of page