Nõustamise neli fookust

Spordipsühholoogide poole pöördutakse sooviga spordis paremaks saada või spordi ja eraelu vahel parem tasakaal leida. Psühholoogi ja kliendi koostöös valitakse paremaks saamise tee lähtuvalt sellest, kus klient oma arengus parasjagu on ja kui, siis millised tegurid arengut takistavad.

Soorituse arendamine: Psühholoogiliste oskuste treening

 

  • Noorsportlase psüühikatreeningu juhendamine

  • Tippsportlase psüühikatreeningu juhendamine

Soorituse taastamine: Psühholoogiline nõustamine

 

  • Spordiväliste takistuste puhul

  • Spordist tulenevate takistuste puhul

Soorituse taastamine: Psühhoteraapia

 

  • Psüühikahäirete (nt meeleoluhäired, söömishäired, unehäired) puhul

  • Käitumishäirete (nt agressiivsuse) puhul

Karjääri lõpetamine: Psühholoogiline nõustamine

 

  • Ootuspärasel karjääri lõpetamisel

  • Ootamatul karjääri lõppemisel

 
 

Järk-järguline lihaslõdvestus

PeaTreener OÜ

Registrikood 12262024

 

+372 56 24 12 07

info@peatreener.org

 

Sojamaa keskus 11, 60528 Tartu vald, Tartumaa

 

© 2013 - 2021 PeaTreener OÜ

All rights reserved.

  • Facebook App Icon