Nõustamise neli fookust

Spordipsühholoogide poole pöördutakse sooviga spordis paremaks saada või spordi ja eraelu vahel parem tasakaal leida. Psühholoogi ja kliendi koostöös valitakse paremaks saamise tee lähtuvalt sellest, kus klient oma arengus parasjagu on ja kui, siis millised tegurid arengut takistavad.

värvilineareng.png

Soorituse arendamine: Psühholoogiliste oskuste treening

 

  • Noorsportlase psüühikatreeningu juhendamine

  • Tippsportlase psüühikatreeningu juhendamine

värviline_düsfunktsioon.png

Soorituse taastamine: Psühholoogiline nõustamine

 

  • Spordiväliste takistuste puhul

  • Spordist tulenevate takistuste puhul

Värviline häire.png

Soorituse taastamine: Psühhoteraapia

 

  • Psüühikahäirete (nt meeleoluhäired, söömishäired, unehäired) puhul

  • Käitumishäirete (nt agressiivsuse) puhul

Värviline lõpetamine.png

Karjääri lõpetamine: Psühholoogiline nõustamine

 

  • Ootuspärasel karjääri lõpetamisel

  • Ootamatul karjääri lõppemisel

värviline nõustamine.png
 
 

Järk-järguline lihaslõdvestus