Kujutluse treenimine: kui sa suudad seda näha, siis sa suudad seda teha!

Väljundid

Maht

Eesmärk

Õppida kasutama kujutlustehnikat:

 • tehnika õppimiseks ja lihvimiseks

 • võistluse või soorituse strateegilise ja taktikalise plaani tegemiseks

 • motivatsiooni tõstmiseks

 • emotsioonide juhtimiseks

 

Õppida kujutluse kasutamist erinevates perspektiivides:

 • enda silmade läbi

 • kõrvalt vaadates

 

Õppida kujutluse kasutamist erinevate meelte tajudena:

 • kujutluspiltidena

 • kehataju kujutlusena

 • heli-, lõhna-, maitsekujutlustena

 • 24 tundi kolmel päeval miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutöid ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Kursuse läbinu:

 • tunneb kujutluse kasutamise põhimõtteid soorituse parandamisel

 • oskab avastada ja hinnata enda kujutlusi

 • tunneb kujutluse kasutamise erinevaid eesmärke

 • oskab teha põhjendatud valikuid õige kujutluse eesmärgi, tüübi ja treenimise meetodite osas

 • tunneb kujutluste reguleerimise meetodeid

 • oskab enda kujutlusi teadlikult suunata ja muuta

 • on koostanud endale kujutlustreeningu kava mõne enda treeningu või tööga seotud eesmärgi saavutamiseks

 

Esimesel päeval

 • Mis kasu on kujutlustest?

 • Miks kujutlused sooritust parandavad?

 • Milliseid kujutlusi on olemas ja millal mida soorituse parandamiseks kasutada?

 • Kuidas kujutlusi tähele panna ja kujutlusoskust hinnata?

 • Kuidas kavandada ja hinnata kujutlustreeningut?

 • Kuidas kasutada kujutlust oskuste õpetamisel ja keskendumisel?

 • Õppetööd illustreerivad silmapaistvate sportlaste kujutluste näited

 

Teisel päeval

 • Kuidas kasutada kujutlust motivatsiooni tõstmiseks/säilitamiseks?

 • Kuidas kasutada kujutlust enesekindluse tõstmiseka ja emotsioonide kontrollimis?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikaid laste õpetamisel ja treenimisel?

 • Kuidas kasutada kujutlust erivajadustega sportlaste õpetamisel ja treenimisel?

 • Kuidas kasutada kujutlustreeningus videomaterjali?

 • Harjutused erinevate kujutlustreeningu kavade loomiseks. 

 

Kolmandal päeval

 • Osalejate iseseisvate tööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas kasutada muusikat soorituse parandamiseks?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikat valu talumise parandamisel?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikat vigastusest taastumisel?

 • Kuidas kasutada kujutlust võistkondliku soorituse parandamisel?

 

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Grupi suurus

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

Alusmaterjalid

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

O'Donohue, W.T. & Fisher, J.E. (2009). Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Supported Techniques in Your Practice, 2nd Edition. Hoboken, NJ: Wiley

 

O'Donohue, W.T. & Fisher, J.E. (2009). Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice. Hoboken, NJ: Wiley 

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

PeaTreener OÜ

Registrikood 12262024

 

+372 56 24 12 07

info@peatreener.org

 

Sojamaa keskus 11, 60528 Tartu vald, Tartumaa

 

© 2013 - 2019 PeaTreener OÜ

All rights reserved.

 • Facebook App Icon