top of page

Kujutluse treenimine: kui sa suudad seda näha, siis sa suudad seda teha!

Väljundid

Maht

Eesmärk

Õppida kasutama kujutlustehnikat:

 • tehnika õppimiseks ja lihvimiseks

 • võistluse või soorituse strateegilise ja taktikalise plaani tegemiseks

 • motivatsiooni tõstmiseks

 • emotsioonide juhtimiseks

 

Õppida kujutluse kasutamist erinevates perspektiivides:

 • enda silmade läbi

 • kõrvalt vaadates

 

Õppida kujutluse kasutamist erinevate meelte tajudena:

 • kujutluspiltidena

 • kehataju kujutlusena

 • heli-, lõhna-, maitsekujutlustena

 • 24 tundi kolmel päeval miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutöid ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Kursuse läbinu:

 • tunneb kujutluse kasutamise põhimõtteid soorituse parandamisel

 • oskab avastada ja hinnata enda kujutlusi

 • tunneb kujutluse kasutamise erinevaid eesmärke

 • oskab teha põhjendatud valikuid õige kujutluse eesmärgi, tüübi ja treenimise meetodite osas

 • tunneb kujutluste reguleerimise meetodeid

 • oskab enda kujutlusi teadlikult suunata ja muuta

 • on koostanud endale kujutlustreeningu kava mõne enda treeningu või tööga seotud eesmärgi saavutamiseks

 

Esimesel päeval

 • Mis kasu on kujutlustest?

 • Miks kujutlused sooritust parandavad?

 • Milliseid kujutlusi on olemas ja millal mida soorituse parandamiseks kasutada?

 • Kuidas kujutlusi tähele panna ja kujutlusoskust hinnata?

 • Kuidas kavandada ja hinnata kujutlustreeningut?

 • Kuidas kasutada kujutlust oskuste õpetamisel ja keskendumisel?

 • Õppetööd illustreerivad silmapaistvate sportlaste kujutluste näited

 

Teisel päeval

 • Kuidas kasutada kujutlust motivatsiooni tõstmiseks/säilitamiseks?

 • Kuidas kasutada kujutlust enesekindluse tõstmiseka ja emotsioonide kontrollimis?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikaid laste õpetamisel ja treenimisel?

 • Kuidas kasutada kujutlust erivajadustega sportlaste õpetamisel ja treenimisel?

 • Kuidas kasutada kujutlustreeningus videomaterjali?

 • Harjutused erinevate kujutlustreeningu kavade loomiseks. 

 

Kolmandal päeval

 • Osalejate iseseisvate tööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas kasutada muusikat soorituse parandamiseks?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikat valu talumise parandamisel?

 • Kuidas kasutada kujutlustehnikat vigastusest taastumisel?

 • Kuidas kasutada kujutlust võistkondliku soorituse parandamisel?

 

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

doing-sport-psychology.jpg
applying-sport-psychology.jpg
the-sport-psych-handbook.jpg
imagery-in-sport.jpg
evidence-based-applied-sport-psychology.jpg
sport-psychology-for-coaches.jpg
sport-psychology-in-practice.jpg
clinical-sport-psychology.jpg
Cognitive Behavior Therapy Core Principles.jpg
inside-sport-psychology.jpg
focused-for-soccer.jpg
Cognitive Behavior Therapy techniques.jpg

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Grupi suurus

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

Alusmaterjalid

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

O'Donohue, W.T. & Fisher, J.E. (2009). Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Supported Techniques in Your Practice, 2nd Edition. Hoboken, NJ: Wiley

 

O'Donohue, W.T. & Fisher, J.E. (2009). Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice. Hoboken, NJ: Wiley 

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

bottom of page