top of page

Pinge juhtimine: kuidas lõdvestuda pinge all?

Eesmärk

Õppida kasutama tõendatult tõhusaid lõdvestusmise meetodeid

 • hingamisharjutusi

 • järk-järgulist lihaslõdvestust

 • autogeenset treeningut

 • suunatud kujutlust

 • teadvelolekut

soorituse parandamise ja heaolu suurendamise eesmärgil.

 

 

 

 

 

Maht

 • 24 tundi - kolmel päeval - miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutöid ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Väljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab stressi olemust ja mõju organismile

 • oskab hinnata enda stressi

 • tunneb stressiga toimetuleku ja stressi ennetamise võimalusi

 • mõistab lõdvestustehnikate kasutamise eesmärke ja toimemehhanisme

 • oskab valida ja kasutada erinevat tüüpi lõdvestustehnikaid 

Esimesel päeval

 • Mis on stress ja kust see tuleb?

 • Kuidas enda stressi hinnata?

 • Kuidas stessi ennetada saab?

 • Mida teha stressiga toimetulekuks?

 • Kuidas kasutada hingamist pinge vähendamiseks?

 • Kuidas kasutada järk-järgulist lihaslõdvestust pinge vähendamiseks?

 • Osalejad alustavad enda jaoks kohase lõdvestustehnikate kombinatsiooni väljatöötamist

Teisel päeval

 • Osalejate kodutööna kogutud lõdvestuse kogemuste arutelu ja tehnikate korrigeerimine

 • Kuidas kasutada autogeenset treeningut pinge vähendamiseks?

 • Kuidas kasutada suunatud kujutlusi pinge vähendamiseks?

 • Kuidas kombineerida lõdvestustehnikaid?

 • Osalejate individuaalsete lõdvestustehnikate kombinatsioonide kohandamine ja täiendamine 

 

Kolmandal päeval

 • Osalejate kodutööna kogutud lõdvestuse kogemuste arutelu ja tehnikate korrigeerimine

 • Mis on teadvelolek ja kuidas seda kasutada pinge vähendamiseks?

 • Kas pinge tekitajaga on võimalik leppida ja mis sellest välja võib tulla?

 • Osalejate individuaalsete lõdvestustehnikate kombinatsioonide kohandamine ja täiendamine

 

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

Stress reduction workbook.jpg
MBCT.jpg
Cognitive Behavior Therapy techniques.jpg
Pure-sport.jpg
doing-sport-psychology.jpg
applying-sport-psychology.jpg
the-sport-psych-handbook.jpg
imagery-in-sport.jpg
evidence-based-applied-sport-psychology.jpg
sport-psychology-for-coaches.jpg
sport-psychology-in-practice.jpg
clinical-sport-psychology.jpg

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Grupi suurus

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

Alusmaterjalid

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Crane, R. (2009): Mindfulness-Based Cognitive Therapy. London: Routledge

 

Davis, M., Robbins Eshelman, E., & McKay, M. (2008). The Relaxation and Stress Reduction Workbook, 6th Ed.  New HArbinger Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Kremer, j. & Moran, A. (2013). Pure Sport: Practical Sport Psychology 2nd Revised edition. Routledge

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

bottom of page