Tunnete ja tegevuste juhtimine: rutiinid igaks olukorraks

Eesmärk

Õppida mõistma rutiinide võtmerolli keskendumises ja kasutama rutiine soorituse parandamiseks 

 

Õppida rutiine välja töötama

 

Õppida kasutama erinevaid rutiine:

 • võistluseelseid rutiine

 • soorituseelseid rutiine

 • psühholoogilise soorituse plaane

 • sooritusjärgseid rutiine

 • veajärgseid rutiine

 

 

Maht

 • 24 tundi - kolmel päeval - miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutöid ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Väljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab rutiinide olemust ja nende kasulikkuse põhjuseid 

 • tunneb rutiinide kasutamise põhimõtteid soorituse parandamisel

 • oskab eristada kasulikke rutiine kasututest rituaalidest

 • tunneb rutiinide loomise ja rakendamise meetodeid

 • on koostanud endale rutiinide kava enda treeningu-, võistluse- või töösoorituse parandamiseks

Esimesel päeval

 • Mis kasu on rutiinidest?

 • Miks rutiinid sooritust parandavad?

 • Mis eristab rutiine ja rituaale?

 • Kuidas rutiine luuakse?

  • ​võistluseelsed rutiinid

  • soorituseelsed rutiinid

 • Mis on

  • päästikud

  • vabastajad

  • suflöörid?

 • Osalejad alustavad enda jaoks kohaste soorituseelsete rutiinide loomist

Teisel päeval

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas luua

  • ​psühholoogilise soorituse plaani

  • veajärgset rutiini?

 • Mida teha, kui rutiini ei saa sooritada?

  • ​rutiini kokkupakkimine

 • Mida teha, kui aega jääb liiga palju?

  • ​rutiini väljavenitamine

  •  tagavararutiini loomine

 • Osalejad jätkavad alustatud rutiinide täiendamist ja sooritusaegsete ning veajärgsete rutiinide loomist 

 

Kolmandal päeval

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas luua sooritusjärgset taastumise rutiini?

 • Millist rolli võivad täita religioossed rituaalid soorituse parandamisel?

 • Kuidas luua rutiinid tervele võistkonnale?

 • Ettevalmistuste tegemine rutiinide edasiseks rakendamiseks

 

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Kremer, j. & Moran, A. (2013). Pure Sport: Practical Sport Psychology 2nd Revised edition. Routledge

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Grupi suurus

Alusmaterjalid

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

PeaTreener OÜ

Registrikood 12262024

 

+372 56 24 12 07

info@peatreener.org

 

Sojamaa keskus 11, 60528 Tartu vald, Tartumaa

 

© 2013 - 2019 PeaTreener OÜ

All rights reserved.

 • Facebook App Icon