top of page

Tunnete ja tegevuste juhtimine: rutiinid igaks olukorraks

Eesmärk

Õppida mõistma rutiinide võtmerolli keskendumises ja kasutama rutiine soorituse parandamiseks 

 

Õppida rutiine välja töötama

 

Õppida kasutama erinevaid rutiine:

 • võistluseelseid rutiine

 • soorituseelseid rutiine

 • psühholoogilise soorituse plaane

 • sooritusjärgseid rutiine

 • veajärgseid rutiine

 

 

Maht

 • 24 tundi - kolmel päeval - miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutöid ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Väljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab rutiinide olemust ja nende kasulikkuse põhjuseid 

 • tunneb rutiinide kasutamise põhimõtteid soorituse parandamisel

 • oskab eristada kasulikke rutiine kasututest rituaalidest

 • tunneb rutiinide loomise ja rakendamise meetodeid

 • on koostanud endale rutiinide kava enda treeningu-, võistluse- või töösoorituse parandamiseks

Esimesel päeval

 • Mis kasu on rutiinidest?

 • Miks rutiinid sooritust parandavad?

 • Mis eristab rutiine ja rituaale?

 • Kuidas rutiine luuakse?

  • ​võistluseelsed rutiinid

  • soorituseelsed rutiinid

 • Mis on

  • päästikud

  • vabastajad

  • suflöörid?

 • Osalejad alustavad enda jaoks kohaste soorituseelsete rutiinide loomist

Teisel päeval

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas luua

  • ​psühholoogilise soorituse plaani

  • veajärgset rutiini?

 • Mida teha, kui rutiini ei saa sooritada?

  • ​rutiini kokkupakkimine

 • Mida teha, kui aega jääb liiga palju?

  • ​rutiini väljavenitamine

  • tagavararutiini loomine

 • Osalejad jätkavad alustatud rutiinide täiendamist ja sooritusaegsete ning veajärgsete rutiinide loomist

 

Kolmandal päeval

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas luua sooritusjärgset taastumise rutiini?

 • Millist rolli võivad täita religioossed rituaalid soorituse parandamisel?

 • Kuidas luua rutiinid tervele võistkonnale?

 • Ettevalmistuste tegemine rutiinide edasiseks rakendamiseks

 

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Kremer, j. & Moran, A. (2013). Pure Sport: Practical Sport Psychology 2nd Revised edition. Routledge

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

Pure-sport.jpg
doing-sport-psychology.jpg
applying-sport-psychology.jpg
the-sport-psych-handbook.jpg
imagery-in-sport.jpg
evidence-based-applied-sport-psychology.jpg
sport-psychology-for-coaches.jpg
sport-psychology-in-practice.jpg
clinical-sport-psychology.jpg
inside-sport-psychology.jpg
focused-for-soccer.jpg

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Grupi suurus

Alusmaterjalid

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

bottom of page