top of page

Sportlane

Treener

Füsio-terapeut

Lapse-vanem

Psüühikatreeningu kursused

Keha ja vaimu kellavärk: sissejuhatus psüühika-treeningusse

Sissejuhatav 4-tunnine ülevaatekursus, mis on eelduseks teistele psüühikatreeningu kursustele 

Motivatsiooni juhtimine: keskendumise meistrikursus

Kolmepäevasel kursusel õpitakse motivatsiooni ja keskendumise reguleerimise aluseid, peamisi põhimõtteid ja tehnikaid.

 

Vookogemus: mis see on ja mida selleks tegema peaks?

Kahepäevase kursuse jooksul õpitakse enda psühholoogilist seisundit hindama ja soorituse jaoks optimaalset psühholoogilist seisundit väljaselgitama ning käivitama. 

Mõtete juhtimine: kuidas rääkida iseendaga?

Kolmepäevasel kursusel õpitakse soorituse parandamise eesmärgil tähelepanu ja mõtete juhtimist erinevate sisekõne suunamise tehnikatega. 

Kujutluse treenimine: kui sa suudad seda näha, siis sa suudad seda teha!

Kolmepäevasel kursusel õpitakse soorituse parandamise eesmärgil kujutlustehnika kasutamist tähelepanu, emotsioonide ja motivatsiooni juhtimiseks. 

Tunnete ja tegevuse juhtimine: rutiinid igaks olukorraks

Kolmepäevase kursuse jooksul õpitakse enda võistluseelsete, soorituseelsete, sooritusaegsete ja veajärgsete rutiinide väljatöötamist ja rakendamist soorituse parandamise eesmärgil.

Pinge juhtimine: kuidas lõdvestuda pinge all?

Kolmepäevasel kursusel õpitakse erinevat tüüpi lõdvestustehnikate kasutamist soorituse parandamise eesmärgil. 

Õpetaja

Spordi-

juht

Muusik

Näitleja

Spordipsühholoogia kursused

Soorituspsühholoogia kursused

Tõhus suhtlemine: ühiste eesmärkide eest

Kolmepäevase kursuse jooksul omandatakse enesekehtestamise peamisi põhimõtteid, analüüsitakse suhtlemisel tekkivaid konflikte ja harjutatakse konfliktide lahendamise meetodeid.

Õpetamine ja õppimine: kuidas õpetada meistriks?

Kolmepäevasel kursusel saadakse ülevaade kaasaegsetest õpetamise põhimõtetest, õpitakse praktilisi oskusi kehaliste võimete ja sooritusoskuste arendamisel ning õpilaste motivatsiooni suunamisel.

Spordilapsevanema meistrikursus 

Ühepäevasel kursusel käsitletakse olulisemaid tegureid, mis määravad ära lapse psühhooogilise arengu ja toimetuleku võistluslikus ning tulemusele orienteeritud spordielus. 

Psühholoogiliste probleemide ennetamine spordis

Kolmepäevasel kursusel õpitakse spordis sagedasemate psühholoogiliste probleemide tähelepanemist, ohutegurite äratundmist ja psühholoogiliste probleemide ennetamist.  

Kursused tellija soovil ja soorituspsühholoogia

Spordiorganisatsioonid, ettevõtted, haridus- ja tervishoiuasutused tellivad sageli ka enda vajadustest lähtuvaid koolitusi.

 

Spordipsühholoogid koolitavad ja nõustavad ka muude elualade inimesi, kes puutuvad kokku sooritusärevuse ja muude soorituse psühholoogiliste aspektidega, näiteks muusikuid ja näitlejaid. Soorituspsühholoogia rakendused on spordis ja soorituskunstides väga sarnased.   

 

bottom of page