top of page

Vookogemus: mis see on ja mida selleks tegema peaks?

Eesmärk

Õppida selgitama välja optimaalseks soorituseks vajalikku psühholoogilist seisundit.

 

Õppida tundma vookogemuse (ingl k flow, ka zone) olemust ja selle teadliku tekitamise eeldusi.

 

Õppida vookogemuse teadliku tekitamise esimesi samme sooritussituatsioonides kasutamiseks. 

Maht

 • 16 tundi kahel päeval miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutööd ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Väljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab optimaalse psühholoogilise seisundi rolli kehalise ja vaimse soorituse juures

 • oskab hinnata enda psühholoogilist seisundit

 • oskab kasutada optimaalse psühholoogilise seisundi väljaselgitamise meetodeid 

 • teab vookogemuse teadliku saavutamise meetodeid ja oskab nende kasutamist planeerida 

Esimesel päeval

Teisel päeval

 • Miks on sooritussitustasioonides psühholoogiline seisund oluline?

 • Kuidas saab psühholoogilist seisundit ise hinnata?

 • Kuidas tekib vookogemus?

 • Osalejad alustavad enda optimaalse soorituseelse psühholoogilise seisundi väljaselgitamist ja planeerivad kodutöö selle ülesande täitmiseks. 

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas käivitada vookogemust keskendumisharjutustega?

 • Kuidas käivitada vookogemust eesmärkide püstitamisega?

 • Kuidas käivitada vookogemust tagasiside filtreerimisega?

 • Kuidas käivitada vookogemust grupis suhtlemise suunamisega?

 • Kuiads käivitada vookegemust varuplaanide tegemisega?

 • Osalejad jätkavad enda optimaalse soorituseelse psühholoogilise seisundi väljaselgitamise edasisi samme ja planeerivad vookogemuse käivitamist. 

 

Toimumispaik

ja materjalid

Hind

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 148 eurot

 

Grupi suurus

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Pure-sport.jpg
doing-sport-psychology.jpg
applying-sport-psychology.jpg
the-sport-psych-handbook.jpg
imagery-in-sport.jpg
evidence-based-applied-sport-psychology.jpg
sport-psychology-for-coaches.jpg
sport-psychology-in-practice.jpg
clinical-sport-psychology.jpg
inside-sport-psychology.jpg
focused-for-soccer.jpg

Alusmaterjalid

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Carlstedt, R. A. (2012). Evidence-Based Applied Sport Psychology: A Practitioner's Manual. New York: Springer Publications

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Kremer, j. & Moran, A. (2013). Pure Sport: Practical Sport Psychology 2nd Revised edition. Routledge

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

bottom of page