top of page

Motivatsiooni juhtimine: keskendumise meistrikursus

Eesmärk

Õppida mõistma käitumise motiive - miks inimesed teevad seda, mida nad teevad (ja miks nad paljusid asju ei tee). 

 

Saada süstamaatiline ülevaade motivtsiooni juhtimise meetoditest sooritussituatsioonides.

 

Omandada praktilised oskused motivatsiooni juhtimise ja eesmärkide püstitamise tehnikatest:

 • pikaajaliste eesmärkide seadmisel

 • lühiajaliste eesmärkide seadmisel

  • treeninguteks

  • võistlustteks/sooritusteks

 • probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks

 

Maht

 • 24 tundi kolmel päeval miniloenguid ja harjutusi

 • 16 tundi kodutööd ja iseseisvat praktikat

 

Koolitajad

Aave Hannus ja Maria Tamm

 

Eeldused

Väljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab motivatsiooni aluseks olevate tegurite - emotsioonide, enesekindluse, preemiate - rolli

 • oskab analüüsida enda motivatsiooni erinevates eluvaldkondades ja erinevates situatsioonides

 • oskab seada

  • ​arengueesmärke

  • tulemuseesmärke

  • soorituseesmärke

  • tegevuseesmärke

          keskendumise ja motiveerimise                 meetodina 

 • on püstitanud endale eemärgid oma treeningu-, võistluse- või töösoorituse parandamiseks

Esimesel päeval

Teisel päeval

Kolmandal päeval

 • Kust tuleb ja kuhu kaob motivatsioon?

 • Milliseid motivatsiooni liike on olemas ja miks nende mõistmine on soorituse mõttes oluline?

 • Kuidas püstitada eesmärke nii, et sellest kasu oleks?

 • Millisest premeerimisest on kasu?

 • Miks emotsioonid on tähtsad ja vajalikud?

 • Kes on süüdi, kui halvasti läheb?

 • Osalejad alustavad enda jaoks kohaste pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkide püstitamist

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas toimib enesekindlus

 • Kas motivatsiooni saab olla liiga palju ja mis on ülekindlus?

 • Kuidas saada hakkama ebaeduga?

 • Kuidas saada hakkama eduga?

 • Osalejad jätkavad alustatud eesmärkide süsteemi täiendamist ja kasutavad eesmärke keskendumise parandamiseks - nii kohapeal harjutades kui kodutööna

 

 • Osalejate kodutööde arutelu ja täiendamine

 • Kuidas hoida motivatsiooni tagasilöökide korral?

 • Kuidas tulla toime probleemidega?

 • Kuidas lahendada probleeme?

 • Osalejad arutavad ja lahendavad juhtumeid ja näiteid

 • Osalejad planeerivad motivatsiooni juhtimise meetodite ja tehnikate kasutamist tulevasas töös

 

Hind

Toimumispaik

ja materjalid

Alusmaterjalid

Tartus Ingeri Majas

Veski tn 35

 

 

Hind sisaldab

koolituse materjalidega töövihikut

ja kohvipause.

 

 

Kursuse hind on 228 eurot

 

successful-fitness-motivation-strategies.jpg
Pure-sport.jpg
doing-sport-psychology.jpg
applying-sport-psychology.jpg
the-sport-psych-handbook.jpg
imagery-in-sport.jpg
sport-psychology-for-coaches.jpg
sport-psychology-in-practice.jpg
clinical-sport-psychology.jpg
inside-sport-psychology.jpg
focused-for-soccer.jpg

Grupi suurus

Suurim osalejate arv 16 inimest

 

Andersen, B. (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human KInetics 

 

Andersen, B. (2005). Sport Psychology in Practice. Champaign, IL: Human KInetics

 

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Brehm, B.A. (2004). Successful Fitness Motivation Strategies. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Gerdner, F. & Moore, Z. (2006). Clinical Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

 

Karageorghis, C.I. & Terry, P. (2011). Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Kremer, j. & Moran, A. (2013). Pure Sport: Practical Sport Psychology 2nd Revised edition. Routledge

 

Morris, T., Spittle, M, & Watt, A.P. (2005). Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. Champaign, IL: Human KInetics

 

Taylor, J. & Wilson, G. (2005). Applying Sport Psychology: Four Perspectives. Champaign: IL: Human KInetics 

 

bottom of page