top of page

Maria on Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia teadur ja aktiivne harrastussportlane. Ta uurib keskendumise ja töövõime muutlikkust erinevates seisundites (väsimus, kuumastress).

 

Maria on meie psühhofüsioloogia ekspert.

@SCULT ESTONIA

Aave on lisaks praktilisele tööle Tartu Ülikooli spordipsühholoogia õppejõud. Ta uurib keskendumist, motivatsiooni, liikumis-harjumuste kujunemist ning ka söömishäirete esinemist sportlaste seas. 

 

Aave on nõustanud sportlasi, treenereid  ja noorsportlaste vanemaid alates 2001., kokku 47 erineval spordialal. Töös kasutab ta tõenduspõhiseid psüühikatreeningu meetodeid, kognitiivset käitumisteraapiat, motiveerivat intervjueerimist ja EMDR teraapiat

Alates 2005. on Aave viinud läbi koolitusi treeneritele ja

õpetajatele, sportlastele  ja lapsevanematele nii spordipsühholoogia kui ka laiemalt soorituspsühholoogia vallas. Lisaks koolitab ta väga erinevate elualade inimesi, kelle töös meisterlik enesejuhtimine suurt rolli mängib. 

Aave kuulub järgmistesse organisatsioonidesse:

Eesti Psühholoogide Liit

Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

Euroopa Spordipsühholoogia Föderatsioon (FEPSAC)

Rahvusvaheline Kehalise Kirjaoskuse Assotsiatsioon (IPLA)

Visioon

 eesmärk on muuta tõendatud ja põhjendatud kaasaegsed spordipsühholoogia alased teenused Eestis kättesaadavaks.

 

Oleme pühendunud spordipsühholoogia arendamisele nii indiviidide kui organisatsioonide ja kogu ühiskonna heaolu teenistuses. 

Missioon

PeaTreener ühendab pädevaid ja eetilisi spordipsühholoogia spetsialiste, kes on pühendunud erialaste teadmiste ja oskuste rakendamisele meie klientide eesmärkide saavutamiseks. 

 

Töötame välja, arendame ja levitame kõrgekvaliteedilisi spordi-psühholoogilise nõustamise ja täiendkoolituse teenuseid. 

Väärtused

Inimeste võimestamine ja abistamine nende eesmärkide saavutamisel spordipsühholoogia alaste teadmiste ja oskustega. 

 

Taotlus ja püüdlus ületada meie klientide ootusi. 

 

Kõrgeimate eetiliste standardite rakendamine oma tegevuses.

 

 

bottom of page