top of page

Treenimata pea jääb spordis jalgu 

Spordis saab arendada kolme valdkonda:

  • kehalisi võimeid

  • tehnilisi oskusi

  • psühholoogilisi oskusi

 

Spordipsühholoogia õpetab, kuidas treenida psüühika juhtimise oskusi. Spordis läheb vaja kahesuguseid psühholoogilisi oskusi: 

  • enesejuhtimisoskusi, millega suunatakse üldisemalt keskendumist ning seeläbi mõtteid, emotsioone ja motivatsiooni,

  • tajuoskusi, millega suunatakse erialaspetsiifiliselt tähelepanu ning seeläbi olukordade ennetamist, otsustamist ja kiiret reageerimist. 

Head psühholoogilised oskused ei tasanda viletsaid kehalisi võimeid ega logisevat tehnikat, ent nende oskuste puudumine takistab hea vormi ja tehnika realiseerimist.

Aave Hannus, PhD

spordipsühholoog (kutsetunnistus 153424)

bottom of page